1. Home
  2. Privacy
K.I.M. Nederland
  • Dé marktleider in de realisatie van koel- en vrieshuizen en productieruimtes
  • Meer dan 50 jaar ervaring
  • Snel en flexibel

KIM Nederland B.V. Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van KIM Nederland B.V.. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door KIM Nederland B.V..

KIM Nederland B.V.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Namens directie van KIM Nederland B.V. 

www.kim-nederland.nl
KIM Nederland B.V.

U leest op dit moment de privacy verklaring van KIM Nederland B.V.. KIM Nederland B.V. is een bedrijf dat zich richt op het monteren van isolatiesysteembouw op locatie.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door KIM Nederland B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door KIM Nederland B.V., neem dan gerust contact op!

info@kim-nederland.nl | +31 (0)55 368 91 91 | Tweelingenlaan 144 | 7324 BP | Apeldoorn | BTW. Nr. NL801756480B01 | KVK Nr. 08056346

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KIM Nederland B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

KIM Nederland B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. U voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van KIM Nederland B.V.. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met KIM Nederland B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en productomschrijving.

03. Analytics

De website van KIM Nederland B.V. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiele relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die KIM Nederland B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet

De e-mail van KIM Nederland B.V. wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

02. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die u achterlaat op de website van KIM Nederland B.V. zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

KIM Nederland B.V..nl

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door KIM Nederland B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar KIM Nederland B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van KIM Nederland B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van KIM Nederland B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw rechten

01. Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij KIM Nederland B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met KIM Nederland B.V.. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door KIM Nederland B.V.. U gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij KIM Nederland B.V. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient KIM Nederland B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij KIM Nederland B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat KIM Nederland B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat KIM Nederland B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kim-nederland.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Informatieplicht; Dit betekent dat KIM Nederland B.V. verplicht is om u duidelijk te informeren over wat KIM Nederland B.V. met u persoonsgegevens doet.

KIM Nederland B.V. informeert en wijst u op u privacy rechten door middel van deze privacyverklaring. Dit kan verstrekt worden als PDF per e-mail.
Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op onze website.
Daarnaast wijst KIM Nederland B.V. contacten tijdens een eerste gesprek mondeling op alle rechten die men heeft en heeft men de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.

Verantwoordingsplicht; Dit betekent dat KIM Nederland B.V. aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoet. KIM Nederland B.V. moet onder meer kunnen laten zien dat ze goed informeert over de verwerking van persoonsgegevens.

Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert KIM Nederland B.V. een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

KIM Nederland B.V. moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid.
Ook moet KIM Nederland B.V. kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

KIM Nederland B.V. is verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

KIM Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van KIM Nederland B.V. via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KIM Nederland B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met KIM Nederland B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

KIM Nederland B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer KIM Nederland B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van KIM Nederland B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@kim-nederland.nl | +31 (0)55 368 91 91 | Tweelingenlaan 144 | 7324 BP | Apeldoorn | BTW. Nr. NL801756480B01 | KVK Nr. 08056346

Wij werken voor

Mulder
Mola
Daelmans
Kramers
Schoonderwoerd
Movianto
Vergeer
Go tan
Hekos
Vepo cheese
Euroma
Padifood
Picnic
Urker Zalmhuys
Van Rooi meat
Hanos
Diverspack
UPS
Vice Versa
Kotra
Brocacef
Huuskes
Intermezzo
Fix Fisch
Beyond meat
Jumbo
Oriental
Van Loon vlees
Mooijer-Volendam
Meatfriends
Henri
Wolter Koops
Kaaspack
Coenen transport
Lau van Haren
New forrest
VTS
Scherpenhuizen
Froster
Rode vis
Ekro
Esro
Boermarke
Hessing
De Menken keuken
Poiesz
VHC
Gepo
Dayseaday
Grolleman
Uitgekookt
Redefine Meat
Muller
DHL
Verstegen
Baarssen